Валута
BGN
  • EUR
  • BGN

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МАГАЗИНЪТ Е С НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ И НАМАЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ. ВАШИТЕ ПОРЪКИ МОЖЕ ДА БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ ОТ НЯКОЛКО ДНИ 

Гаранционни условия

Гаранция на батерията за лаптоп е 3 месеца.
Гаранцията е невалидна в случай на: нехайно или неправилно ползване или съхранение;  работа на
 устройствата в неподходящи климатични условия; неправилно включване;ремонт или модификация
 на устройствата или схеми на свързване, извършени от клиента ;природни бедствия, пожар, наводнения,
 мълнии, токов удар, механичен удар,падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло.
При доказано наличие на вируси, както и за всеки софтуерен проблем, фирмата извършва
дадена услуга по свои тарифи без оглед на гаранцията!
Преди използване на устройствата прочетете внимателно следващото упътване за транспорт,
съхранение и инстралиране.
Упътване:
I. Транспорт: Електронните у-ва се транспортират само в опаковка и в закрити превозни средства.
II. Съхранение: Електронните устройства се съхраняват в опаковка в закрити 
помещения и при следните условия: температура на въздуха от 10 до 30 по Целзий,
относителна влажност – до 80% при 30 по Целзий; отсъствие на активни примеси в околн.среда.
III. Инсталиране: Електронните устройства се инсталират на разстояние поне 20 сантиметра от   
стената и 2 метра от отоплителни уреди. Включването им за работа след транспорт се извършва
след 2 часа престой в работното помещение за аклиматизация. Върху вентилационните отвори
не трябва да се поставят никакви предмети,за да не се наруши охлаждането. Условията, на които
трябва да отговаря околната среда по време на работа са същите както в горната точка.
Изисквания към електрическата мрежа: напрежение – 220V  10% с честота 50Hz; електронните
 устройства се включват към електрическата мрежа само чрез занулени контакти тип “Шуко”.